Et friskt pust i samfunnet

En samling rundt leirbålet – innbyggere, akademia, politikk, det offentlige og frivillige organisasjoner i felles dialog i jakten på det gode liv.

Pust ønsker å bryte ned en del av de barrierene vi opplever preger samfunnet, unngå silotenking og være en brobygger for å utløse synergieffekter og forsterke de allerede eksisterende helse og velferdstilbud.

Flest mulig mennesker skal ha mulighet til å ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet gjennom hele livet.

Pust legger til rette for å skape åpne lavterskel møteplasser i Tromsø

Plasser der folk i alle aldre og bakgrunn kan samles for å inspirere hverandre til positivt samvær, delta dialogbaserte, kreative og konstruktive prosesser som har som formål å skape et bærekraftig, helsefremmende og humant samfunn.

Pust skal guides av åpenhet for nytenking og nye måter å tilnærme seg menneskelige behov og samfunnsutfordringer på. 

Vi skal initiere og fasilitere menneskelige (tilhørighet, respekt, sosial) og samfunnets behov (bærekraft/demokrati/systemendringer) – koble mind/body/soul.

Tilrettelagt dialog

Et sterkt redskap for å forstå hverandre bedre og komme videre.

Vi samarbeider med Flux om utdanning og fasilitering, 
se mer her

Pust samarbeider også med andre partnere og nettverk innen samfunnshelse, integrering, livssyn, vitenskap, kultur med mer. Vi jobber med utvikling av flere spennende dialoger og serier innen samfunn, mer kommer, følg med på våre events.

Pust Samfunn er interessert i kontakt med deg som har forslag til tema eller arrangement som kan passe.

Send gjerne en mail til jab@pust.io – vi snakkes!

Pust mottar tilskudd til samfunnsnyttig arbeid fra Samfunnsløftet Sparebanken Nord-Norge, Tromsø kommune og Flux stiftelsen.

Månedskort

449,- per måned

Ubegrenset Drop-in, bad og ta badstue så ofte du vil, i én time av gangen.
3 måneders bindingstid, fornyes automatisk hver måned.
500,- rabatt på private bookinger.

Badstue & Isbading

Opplevelser & Events

Pust Lifestyle

Badstuen i Tromsø er stengt på grunnet vedlikehold 17.04 - 19.04.

Badstue - Sauna - Pust