Ofte stilte spørsmål

Fasiliteter og service

Tromsø: 12

Bodø: 16

Kadettangen: 16

Sortland: 10

Det er ikke toaletter på anleggene, men offentlige toaletter like i nærheten

There are no toilets at the saunas, but there are publics restrooms nearby

Tromsø

Bodø

Kadettangen

Sortland: hvis du vet om et bra sted å parkere i nærheten av badstuen så si fra til oss!

Vann kan øses på steinene hvert 10. minutt eller så, for å tilføre luftfuktighet og varme til rommet. Kun ferskvann!

Water may be ladled onto the rocks every 10 minutes or so, to add bursts of humidity and heat to the room. No saltwater!

Det er herre – og damegarderobe. Vi har to kalde og forfriskende dusjer inne og to utendørs. Det er ikke tillatt å bruke såpe eller sjampo i dusjen.

Obs: Kadettangen har ikke vintervann pt, derfor er dusjene midlertidig ute av drift. Men det er vann på stedet som kan brukes på ovnene.

There are men’s and women’s wardrobes. We have two cold and refreshing showers inside and outside. It is not permitted to use soap or shampoo in the shower.

Note: Kadettangen does not currently have winter water, so the showers are temporarily out of service. But there is water on site that can be used on the stove.

Medlemskap

Årskortholdere betaler en fast årlig sum og får reduserte priser på dropin og privat booking. Kortet er personlig og kan kun brukes av en person. Overtramp vil medføre suspensjon av årskortet. Les mer her.

Annual pass holders pay a fixed annual sum and get reduced prices for drop-ins and private bookings. The card is personal and can only be used by one person. Trampling will result in the suspension of the annual pass. Read more here.

Månedskort-holdere betaler en fast sum per måned, og får tilgang til badstuen kostnadsfritt i perioder for drop-in. Man må alltid booke tid på forhånd. Av hensyn til fellesskapet kan man kun ha to aktive bookinger av gangen. Månedskortet er personlig og skal kun brukes av én person. Overtramp medfører suspensjon av månedskortet. Les mer her.

Monthly pass holders pay a fixed sum per month, and get access to the sauna free of charge during drop-in periods. You must always book an appointment in advance. For the sake of the community, you can only have three active bookings at a time. The monthly card is personal and must only be used by one person. Trampling results in suspension of the monthly card. Read more here.

Booking og reservasjoner

Generell informasjon

Aufguss er et badsturitual som varer i ca. 15 minutter, pr runde. Det er en multisensorisk opplevelse inne i badstuen. Aufguss-mesteren jobber med vann for å sirkulere varme gjennom badstuen med et håndkle. Kjerneelementene i en Aufguss er varme, essensielle oljer og musikk.

Les mer her.

Aufguss is a sauna ritual lasting about 15 minutes, per round. It’s a multi-sensory experience inside the sauna. The Aufguss master works with water to circulate heat throughout the sauna with a towel. The core elements of an Aufguss are heat, essential oils and music.

Read more here.

Det er tillatt i moderate mengder inne i selve badstuen når du har privat booking, ikke drop-in. Det er ikke tillatt å nyte alkohol på området utenfor badstuen. Synlig berusede personer kan bortvises. NB: All bading og bruk av badstue er på eget ansvar. Vi anbefaler ikke alkohol kombinert med verken badstue eller bading.

Alcohol is allowed in moderate amounts inside the sauna itself when you have a private booking, not during hours for drop-in. It is not permitted to enjoy alcohol in the area outside the sauna. Visibly intoxicated persons may be expelled. NB: All bathing and use of the sauna is at your own risk. We do not recommend alcohol combined with either a sauna or swimming.

Badetøy er påbudt i badstuen.

Swimwear is mandatory inside the sauna.

Ta med ditt eget, rene håndkle. Vær vennlig og bruk håndkleet på benken i badstuen.

Bring your own clean towel. Please be kind and use the towel on the bench in the sauna.

Annet

Ja, man kan betale med faktura

Send forespørsel via kontaktskjema

Yes, one can pay by invoice

Send request via this form

Ved driftsavbrudd ring dette nummeret: 45870909

In the event of a service interruption, call this number: 45870909

Billetene refunderes ikke.

For “Dropin” og “Privat booking” kan du få tilbakebetalt 50% av billettpris, eller få gavekort på 100% av summen hvis avbestilling skjer innen 24 timer før bookingen. Ombooking er også mulig inntil 24 timer før booking.
Dette gjøres på min konto.

Tickets are non-refundable.

For “Dropin” and “Private booking” you can be reimbursed 50% of the ticket price, or receive a gift card with 100% of the price if you cancel 24 hours in advance of the booked time. Rebooking is also available 24 hours before the booked time.
This can be done by logging into your account.

Fasiliteter og service

Tromsø: 12

Bodø: 16

Kadettangen: 16

Sortland: 10

Det er ikke toaletter på anleggene, men offentlige toaletter like i nærheten

There are no toilets at the saunas, but there are publics restrooms nearby

Tromsø

Bodø

Kadettangen

Sortland: hvis du vet om et bra sted å parkere i nærheten av badstuen så si fra til oss!

Vann kan øses på steinene hvert 10. minutt eller så, for å tilføre luftfuktighet og varme til rommet. Kun ferskvann!

Water may be ladled onto the rocks every 10 minutes or so, to add bursts of humidity and heat to the room. No saltwater!

Det er herre – og damegarderobe. Vi har to kalde og forfriskende dusjer inne og to utendørs. Det er ikke tillatt å bruke såpe eller sjampo i dusjen.

Obs: Kadettangen har ikke vintervann pt, derfor er dusjene midlertidig ute av drift. Men det er vann på stedet som kan brukes på ovnene.

There are men’s and women’s wardrobes. We have two cold and refreshing showers inside and outside. It is not permitted to use soap or shampoo in the shower.

Note: Kadettangen does not currently have winter water, so the showers are temporarily out of service. But there is water on site that can be used on the stove.

Generell informasjon

Aufguss er et badsturitual som varer i ca. 15 minutter, pr runde. Det er en multisensorisk opplevelse inne i badstuen. Aufguss-mesteren jobber med vann for å sirkulere varme gjennom badstuen med et håndkle. Kjerneelementene i en Aufguss er varme, essensielle oljer og musikk.

Les mer her.

Aufguss is a sauna ritual lasting about 15 minutes, per round. It’s a multi-sensory experience inside the sauna. The Aufguss master works with water to circulate heat throughout the sauna with a towel. The core elements of an Aufguss are heat, essential oils and music.

Read more here.

Det er tillatt i moderate mengder inne i selve badstuen når du har privat booking, ikke drop-in. Det er ikke tillatt å nyte alkohol på området utenfor badstuen. Synlig berusede personer kan bortvises. NB: All bading og bruk av badstue er på eget ansvar. Vi anbefaler ikke alkohol kombinert med verken badstue eller bading.

Alcohol is allowed in moderate amounts inside the sauna itself when you have a private booking, not during hours for drop-in. It is not permitted to enjoy alcohol in the area outside the sauna. Visibly intoxicated persons may be expelled. NB: All bathing and use of the sauna is at your own risk. We do not recommend alcohol combined with either a sauna or swimming.

Badetøy er påbudt i badstuen.

Swimwear is mandatory inside the sauna.

Ta med ditt eget, rene håndkle. Vær vennlig og bruk håndkleet på benken i badstuen.

Bring your own clean towel. Please be kind and use the towel on the bench in the sauna.

Medlemskap

Årskortholdere betaler en fast årlig sum og får reduserte priser på dropin og privat booking. Kortet er personlig og kan kun brukes av en person. Overtramp vil medføre suspensjon av årskortet. Les mer her.

Annual pass holders pay a fixed annual sum and get reduced prices for drop-ins and private bookings. The card is personal and can only be used by one person. Trampling will result in the suspension of the annual pass. Read more here.

Månedskort-holdere betaler en fast sum per måned, og får tilgang til badstuen kostnadsfritt i perioder for drop-in. Man må alltid booke tid på forhånd. Av hensyn til fellesskapet kan man kun ha to aktive bookinger av gangen. Månedskortet er personlig og skal kun brukes av én person. Overtramp medfører suspensjon av månedskortet. Les mer her.

Monthly pass holders pay a fixed sum per month, and get access to the sauna free of charge during drop-in periods. You must always book an appointment in advance. For the sake of the community, you can only have three active bookings at a time. The monthly card is personal and must only be used by one person. Trampling results in suspension of the monthly card. Read more here.

Booking og reservasjoner

Annet

Ja, man kan betale med faktura

Send forespørsel via kontaktskjema

Yes, one can pay by invoice

Send request via this form

Ved driftsavbrudd ring dette nummeret: 45870909

In the event of a service interruption, call this number: 45870909

Billetene refunderes ikke.

For “Dropin” og “Privat booking” kan du få tilbakebetalt 50% av billettpris, eller få gavekort på 100% av summen hvis avbestilling skjer innen 24 timer før bookingen. Ombooking er også mulig inntil 24 timer før booking.
Dette gjøres på min konto.

Tickets are non-refundable.

For “Dropin” and “Private booking” you can be reimbursed 50% of the ticket price, or receive a gift card with 100% of the price if you cancel 24 hours in advance of the booked time. Rebooking is also available 24 hours before the booked time.
This can be done by logging into your account.

Månedskort

449,- per måned

Ubegrenset Drop-in, bad og ta badstue så ofte du vil, i én time av gangen.
3 måneders bindingstid, fornyes automatisk hver måned.
500,- rabatt på private bookinger.

Badstue & Isbading

Opplevelser & Events

Pust Lifestyle

Badstuen i Tromsø er stengt på grunnet vedlikehold 17.04 - 19.04.

Badstue - Sauna - Pust